3446

Konkurs är ett juridiskt begrepp för det förfarande då en persons samtliga tillgångar tas om hand för att under ordnade former fördelas mellan personens borgenärer. Förfarandet kan tillämpas på såväl juridiska som fysiska personer och förutsätter i allmänhet att personen är insolvent, det vill säga inte i rätt tid kan betala sina förfallna skulder. Konkursförfarande står dock inte till buds för stater och kommuner, utan fordringsägarnas fordringar får i allmänhet i 3 § Till ett konkursbo räknas, i den mån inte något annat följer av 2 §, all egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades eller tillfaller honom under konkursen och som är sådan att den kan utmätas. Till konkursboet räknas även den egendom som kan tillföras boet genom återvinning enligt 4 kap. Konkursboer; Konkursboer.

Konkursboet

  1. Grundavdrag sommarjobb
  2. Hur mycket kostar det att bli pilot
  3. Evidensbaserad kunskap psykiatrins historia
  4. Eu miljomarke
  5. Vad kallas osttillverkning

11. jun 2020 I februar 2019 gikk Holmsbu hotell og spa konkurs, men nå har konkursboet blitt kjøpt opp med intensjon om å puste nytt liv i stedet. (Cornelius  10. jun 2020 Konkursboet må derfor respektere byggherrens rett til eiendeler som tidligere har tilhørt entreprenøren, dersom eiendomsretten har gått over til  30. apr 2020 Geir Henning Aaløkken fra Lillehammer grunnla Brandstad-kjeden som i går ble slått konkurs.

en effektivisering af bobehandlingen samt øget transparens og forventningsafstemning gennem et højere informationsniveau mellem kreditor og kurator.

aug 2018 For de tilfeller der konkursdebitor kun delvis har oppfylt kontraktsforpliktelsen før konkursåpningstidspunktet og konkursboet ved fortsatt drift av  2 apr 2020 Det får du som Market Plus-prenumerant. Plusartiklar som ger dig hela nyhetsbilden av detaljhandeln; Sökbart artikelarkiv. Samma ämne:. 11.

Konkursboet

Konkursboet

Har gäldenären inte bedrivit verksam-het som medfört skattskyldighet blir det som regel inte aktuellt att registrera konkursboet. Boet har då inte någon avdragsrätt för mervärdesskatt på förvaltararvodet.

I søgefeltet skriver du f.eks. konkursboets navn ( firmaets navn ) hvis du kender det; eller kurators navn, evt. blot en del af navnet. Dividenden i et konkursbo er den procent af en kreditors krav, som kreditor har udsigt til at modtage fra konkursboet, når konkursboet er gjort op og alle aktiver er afviklet. Det er sjældent, at alle kreditorer kan få hele deres krav dækket i et konkursbo. Hvis konkursboet ikke kommer frem ved søgning på virksomhedens navn, kan det skyldes, at der er foretaget en virksomhedsoverdragelse enten før eller efter virksomheden blev taget under konkursbehandling.
Dagens bensinpris uno x

Publisert: Oppdatert 7. mai  Skulle der nu ske det, at forpagter går konkurs, vil konkursboet i medfør af Konkurslovens § 56 have mulighed for at indtræde i forpagtningsaftalen. Dette betyder  Efter konkursloven § 55 kan konkursboet vælge, om det vil indtræde i entrepriseaftalen. Hvis konkursboet ønsker at indtræde i aftalen, vil du derfor som   Dividenden i et konkursbo er den procent af en kreditors krav, som kreditor har udsigt til at modtage fra konkursboet, når konkursboet er gjort op og alle aktiver er  substantiv.

konkursboets navn ( firmaets navn ) hvis du kender det; eller kurators navn, evt.
Brännvin på potatis

Konkursboet motorcycle inspection services
pia moberg skådespelare
autogiro seb företag
varför får man låsningar i ryggen
diskrepansi antonim
pris salda fastigheter

Återvinning innebär att en betalning som bolaget erlagt till viss borgenär innan det försattes i konkurs men vid betalningstillfället var på ekonomiskt obestånd, ska under vissa i lagen angivna förutsättningar återbetalas till konkursboet för lika fördelning mellan alla borgenärer med lika rätt. Om det finns tillgångar i konkursboet ska dessa i första hand ersätta konkursförvaltaren och det som blir över fördelas till borgenärer. Om du som borgenär ansöker om annans konkurs tar domstolen ut en avgift.

Saab car museum to remain in Trollhättan It became clear today that Saab’s car museum will be kept intact in Trollhättan. Konkursboet.com, Hønefoss, Norway. 1,285 likes · 1 talking about this. Selger alle typer varepartier fra ulike konkursbo og overskuddslager. Den 30. marts 1994 anlagde kurator i konkursboet sag ved Giudice conciliatore di Milano med påstand om tilbagebetaling af de 933 200 LIT. English On 30 March 1994, the administrator of the insolvent company instituted proceedings before the Giudice Conciliatore, Milan, to secure reimbursement of that sum of LIT 933 200. Free and open company data on Denmark company KONKURSBOET K.S. MILJØ SERVICE APS (company number 20475188), c/o ADVOKAT RUTH HENNEBJERRE Borgergade 18, Grindsted, 7200 Company Description KONKURSBOET NORDISK TEKSTIL VÆVERI & TRYKKERI A/S KONKURSBOET NORDISK TEKSTIL VÆVERI & TRYKKERI A/S is registered in Denmark with the Company reg no 16230189.

I søgefeltet skriver du f.eks. konkursboets navn ( firmaets navn ) hvis du kender det; eller kurators navn, evt. blot en del af navnet. Blir du inte uppsagd utan jobbar åt konkursboet senare än en månad från konkursbeslutet, har du inte rätt till ersättning från lönegarantin för det fortsatta arbetet. Lönegarantin ersätter bara den uppsägningstid du har enligt lagen om anställningsskydd och tar inte hänsyn till annan avtalad uppsägningstid. Att konkursboet omhändertar företagets samtliga tillgångar innebär bland annat att befintliga fordringar och avtal hanteras av boet.