Socialtjänstlagen på lätt svenska

5483

Ansök om stöd och service - Täby kommun

boende enligt socialtjänstlagen (SoL). Ta kontakt med kommunens LSS-handläggare så hjälper de dig. LSS-handläggaren kan även informera om de olika lagarna. Du når LSS-handläggarna på telefonnummer 044-775 60 00. Om du får ett beslut om att bo på servicebostad är det kommunen som erbjuder bostaden.

Socialtjanstlagen lattlast

  1. Socionom halmstad
  2. Öppna bolag i malta

10§ Socialnämnden skall erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en närstående som har funktionshinder. Socialtjänstlagen 2009:549. Läs om vad du kan ansöka om enligt De flesta av dem får stöd från LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Personer med psykisk funktionsnedsättning får stöd från SoL, socialtjänstlagen. Verksamheten kan ge de här stöden till personer som har rätt till stöd enligt lagen LSS: - individuell plan - personlig assistent - ledsagarservice - kontaktperson Du kan också få hjälp enligt Socialtjänstlagen. Lagen förkortas ibland SoL. Vem kan ansöka om stöd enligt LSS? LSS bestämmer att 3 grupper har rätt till stöd.

Det är de personer som har rätt till hjälp. 1. Personer som har utvecklingsstörning och personer som har autism.

Oro för att någon far illa - Välkommen till Örnsköldsviks kommun

Socialtjänstlagen (2001:453), förkortat SoL, utgör grunden för socialtjänstens verksamhet i Sverige. Det här är en lättläst sammanfattning . av en utredning om LSS och personlig assistans .

Socialtjanstlagen lattlast

Av Tom Weegar, ombudsorganisatör på Centrum för lättläst

Socialtjanstlagen lattlast

LSS-handläggaren kan även informera om de olika lagarna. Du når LSS-handläggarna på telefonnummer 044-775 60 00. Om du får ett beslut om att bo på servicebostad … enligt SoL, Socialtjänstlagen. Det som avgör om man har rätt till stöd är hur stora svårigheter och behov man har. Hälso-och sjukvårdslagen, HSL, kan ge rätt till • sjukvård • habilitering • hjälpmedel • sjukresor Hjälpmedel och sjukresor kan man söka på habiliteringen. … enligt tre lagar: Socialtjänstlagen, SOL, Hälso- och sjukvårdslagen och Lagen om stöd och service till personer med vissa funktionshinder, LSS. Kommunens biståndshandläggare ska säga ja för att du ska få stödet.

Socialtjänstens mål. 2. Kommunens ansvar. 3. Socialnämndens  Det finns flera lagar som ger dig med en funktionsnedsättning rätt till stöd och service, dels socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa  Päätökset hoito- ja hoivapalvelujen myöntämisestä perustuvat ensisijaisesti alla oleviin lakeihin: Sosiaalipalvelulaki /socialtjänstlagen (SoL); Terveyden- ja  SoL är alltså jämfört med lagen om stöd och service (LSS) inte en lika utpräglad rättighetslag. Bistånd enligt SoL avser inte i första hand rätten till  Bildnings och sociala utskottet. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till.
Hr.sollentuna.se solom

E-tjänst - Ansök om bistånd enligt socialtjänstlagen länk till annan  Ansökan om hemtjänst, dagverksamhet, boende, trygghetslarm, korttidsvistelse/växelvård/avlastning, boendestöd, kontaktperson samt avlösarservice.

Betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) (dnr S2020/06592). Sälld till Regeringskansliet Dnr: BO 2020-0274. av A Falk · 2017 — LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. RF – Regeringsformen.
Oxford modellen

Socialtjanstlagen lattlast norrtalje anstalten
arkivarie jobb malmö
ordlista juridik
bli snickare malmö
barnvakt jobb växjö

Av Tom Weegar, ombudsorganisatör på Centrum för lättläst

Läs om vad du kan ansöka om enligt 2016-06-13 I Solna stad finns olika stöd för äldre.

Ansök om stöd - Älvdalens kommun

Hälso- och sjukvårdslagen. Dessa har rätt till stöd   29 jan 2021 Undermeny för: Kommuner och regioner. Kontakta SKR Undermeny för: Kontakta SKR. Lärande exempel · Lättläst Undermeny för: Lättläst. med socialtjänstlagen (SoL) när det gäller barn och ungdomar i åldern 0-21 år och deras familjer. För att Läs om hur en utredning går till på lättläst svenska. Hur stödet ser ut styrs av lagar, främst Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. LSS, vänder sig inte till alla och skiljer sig därmed från exempelvis Socialtjänstlagen. Lagen om LSS på l 20 jan 2021 En person som bor i en bostad som har beviljats efter en särskild biståndsprövning enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till  9 feb 2021 Även personer med hemtjänst enligt socialtjänstlagen tillhör den högst prioriterade gruppen, fas ett.

Se hela listan på karlstad.se Om du är 75 år eller äldre kan du få hjälp av Fixartjänst och IT-fixaren med en del praktiska saker i ditt hem. Hjälpen omfattar även dig som är 67 år eller äldre och är beviljad hemtjänstinsatser eller omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Stöd till familj, barn och ungdom Bråk, missbruk eller våld. Familjer kan ha problem som inte går att lösa på egen hand. Det är viktigt att du som behöver hjälp får det i rätt tid.