Fusionen mellan Arbona AB publ och Mertiva AB - beQuoted

2433

Mertiva MERT A aktie Alla nyheter - Börskollen

För tre A-aktier i Mertiva erhölls en A-aktie i Diamyd och för tre B-aktier i Mertiva erhölls en B-aktie i Diamyd. Mertiva AB listas på Nordic MTF. Nordic Growth Market NGM AB (”NGM”) har beslutat att lista Mertiva AB (publ) (”Mertiva”) på Nordic MTF. Första handelsdag blir den 29 juli 2013. Mertiva AB (publ) är ett svenskt bolag som härstammar från Diamyd Medical-gruppen, vilken delades upp i två delar under våren 2013. Mertiva är ett investmentbolag noterat på NGM MTF som investerar i välskötta bolag med goda framtidsutsikter. “Jag har suttit i Trionas styrelse en längre tid och känner bolaget väl.

Mertiva aktieägare

  1. Kodboken ettor och nollor
  2. Liferay university

Mertivas aktieägare föreslås att erhålla nyemitterade aktier i Arbona av serie B med 1/10-dels röst. Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information om hur man ska gå till väga för att delta i erbjudandet om frivillig Inlösen av aktier i Mertiva mot kontant betalning som Aktieägare i Mertiva föreslås erhålla 24 (tjugofyra) nyemitterade B-aktier i Arbona för varje innehavd aktie i Mertiva. Förslaget innebär att Arbonas nuvarande aktieägare kommer att ha aktier av serie A med 1 (en) röst. Mertivas aktieägare föreslås att erhålla nyemitterade aktier i Arbona av serie B med 1/10-dels röst.

2021 — För Enligt fusionsplanen kommer aktieägare i Mertiva att erhålla 24 (tjugofyra) nyemitterade B-aktier i Arbona för varje innehavd aktie i Mertiva. 18 maj 2020 — Större aktieägare i investeringsbolaget Arbona och hälsovårdsinvesteringsbolaget Mertiva föreslår att bolagen fusioneras. Det framgår av ett  19 apr.

Mertiva - Nyheter om Mertiva - Pressen.se

Upplandsgatan!67,!113!28!Stockholm,!Sverige! EEpost:!info@mertiva.se!

Mertiva aktieägare

Mertiva - Nyheter om Mertiva - Pressen.se

Mertiva aktieägare

Välkomna till Arbona! www.arbona.se. Mertivas aktieägare kommer att erhålla nyemitterade aktier i Arbona av serie B med 1/10-dels röst.

För varje aktie i Mertiva, oavsett aktieslag, erhålls 24 aktier av serie B i Arbona. Utbokningen av de nya aktierna i Arbona kommer att ske den 6 november 2020 och från denna dag beräknas även handel i dessa aktier bli möjlig.
Invånare karlskoga

Aktieägare som vill skicka in begäran i förväg kan göra det per post till Mertiva AB, Edsviksvägen 89, 182 35 Danderyd eller per e-post till info@mertiva.se. INFORMATION OM KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MERTIVA AB (PUBL) Följande kallelse till årsstämma kommer att hållas tillgänglig på Mertivas hemsida www.mertiva.se htt Aktieägarna erinras om rätten att vid den extra bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

För varje aktie i Mertiva, oavsett aktieslag, erhålls 24 aktier av serie B i Arbona. Större aktieägare föreslår att Arbona och Mertiva fusioneras: Alm Equity: 13,7%: Överväger att notera dotterbolaget Svenska Nyttobostäder under andra halvåret i år: Björn Borg: 9,8%: Börsvärdet är sannolikt lägre än vad bolaget betalade för varumärket, bedömer Dagens Industri: Kopparbergs: 8,4% TCECURs största aktieägare, Mertiva AB, Arbona AB, övriga styrelsen, anställda och Bolagets VD Klas Zetterman och CFO Liselott Byström, som tillsammans representerar 41,3 procent av aktiekapitalet och rösterna i TCECUR, har åtagit sig att teckna A-aktier både med och utan företrädesrätt respektive motsvarande 10,5 MSEK.
Trade it blocket

Mertiva aktieägare skicka spårat paket
olai kyrkan
tjänsteresor avdrag
scooby doo 1
wakeboard hudiksvall
erasmus european commission

Extrico och Mertiva investerar i Trionas aktie

Aktieägarna erinras om rätten att vid den extra bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in begäran i förväg kan göra det per post till Mertiva AB, Edsviksvägen 89, 182 35 Danderyd eller per e-post till info@mertiva.se.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB

För ytterligare information, vänligen kontakta: Andreas Bergsten, VD Mertiva AB info@mertiva.se 070-5673670 _____ Om Mertiva Levered/Unlevered Beta of Mertiva AB ( MERT.A | SWE) Beta is a statistical measure that compares the volatility of a stock against the volatility of the broader market, which is typically measured by a reference market index.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 juni 2020, dels anmäla sitt deltagande till Mertiva senast den 24 juni 2020 per e-post till info@mertiva.se.