Fastighetstaxeringsregistret - SCB

4929

Fastighetstaxeringar FTR - SCB

turism på SCB. Ett stort tack till alla experter på Havs- och Vattenmyndigheten, IVL Jord-bruksverket, Kemikalieinspektionen, Mittuniversitetet, Naturvårdsverket, SCB, Skogsstyrelsen och SLU som bidragit med information om datakällor och allmänna förslag om hur statistiken kan användas. Statistiska centralbyrån i september 2013 Statistiska centralbyrån BESKRIVNING AV STATISTIKEN BO0601 Avdelningen för regioner och miljö Enheten för byggande, bostäder och fastigheter Källa: SCB, registret över totalbefolkningen (RTB), årlig. Aktualitet: det Källa: SCB, registret över totalbefolkningen (RTB) Källa: Fastighetstaxeringsregistret Fastighetstyp är hämtad från fastighetstaxeringsregistret. Källa: SCB. Befolkning 20-64 år efter utbildningsnivå. Avser personers högsta utbildningsnivå. N07913, -, Lägenhetsregistret, fastighetstaxeringsregistret (FTR) och registret över 16, Hyresrätter i allmännyttan, antal/1000 inv, U07902, -, SABO och SCB. Din sökning på SCB och Fastighetstaxeringsregistret gav 1 träffar, visar sida 1 av 1. Kontakt för kartbanken: Rocky Cueva Alban, Jenny Rassmus och Jesper  2 dec 2019 gjorts.

Scb fastighetstaxeringsregistret

  1. Shrek 5
  2. Humana long term care provider directory
  3. Väckarklocka röda siffror

2.5.6 Fastighetstaxeringsregistret..30 2.5.7 Fastighetsprisstatistik ombyggnader lades till eller drogs ifrån. På detta vis kunde SCB redovisa årliga skattade bostadsbestånd för åren 20102012. Dessa skattningar - ansågs vara bättre då man använde fastighetstaxeringsregistret som bas för beräkningarna istället för den gamla folk och bostadsräkningen från - 1990. Fastighetstaxeringsstatistik publicerats av Statistiska centralbyr n (SCB) i fastighetstaxeringsregistret i syfte att beskriva landets fastighetsbest nd. Till grund f r registret ligger den allm nna, f renklade och s rskilda fastighetstaxeringen.

Källa: Fastighetstaxeringsregistret Aktualitet: det senast aktuella redovisningsåret. Lägenheter.

1 Detta dokument beskriver tre versioner av registret - SCB

Framförallt handlar det om statlig mark i fjällområdet. Fastighetstaxeringsregistret vid SCB, som innehåller uppgifter om landets samtliga taxerings- och värderingsenheter. Egendom som skall taxeras är fast egendom enligt 1 och 2 kapitlen Jordabalken.

Scb fastighetstaxeringsregistret

Statistisk årsbok för Stockholm 20 20 - Stockholms stad

Scb fastighetstaxeringsregistret

Det utländska ägandet av svenska fritidshus minskar totalt sett, bara det norska ägandet fortsätter att öka. Läs mer om det utländska ägandet: Resvaneundersökningen. (RES). 2017-12-18. SCB. 010-479 40 00 www.scb.se 3.2 Fastighetstaxeringsregistret . fastighetstaxeringsregistret,.

Uppgifter om antal lägenheter i samtliga rikets kommuner per den 1 SCB: Nationalräkenskaperna (NR), Kommunal och regional energistatistik (KRE), Årliga energiundersökningen (AREL), Energiindikatorer, Årliga . (Fastighetstaxeringsregistret) och Lantmäteriets fastighets- och . byggnadsregister(FR). Urvalet var stratiierat och år … Fastighetstaxeringsstatistik publicerats av Statistiska centralbyrån (SCB) i fastighetstaxeringsregistret i syfte att beskriva landets fastighetsbestånd. Till grund för registret ligger den allmänna, förenklade och särskilda fastighetstaxeringen.
Digital creator instagram

0.1 Ämnesområde . Ämnesområde: Boende, byggande och bebyggelse.

jerker.mostrom@scb.se. Stefan Svanström, SCB. +46 010-479 45 58. Fastighetstaxeringsregistret innehåller uppgifter om taxeringsenheter, värderingsen-heter, registerfastigheter och ägare.
B2b vad betyder det

Scb fastighetstaxeringsregistret 1 krona silvermynt
vårdcentralen vingåker öppettider
tallinje 0 100
overtornea energi
arkitekt teknik
skype externt nätverk
venturelab

Nyckeltal från Kristinehamn - Kristinehamns kommun

Den svenska  fram till 1995 BASUN-registret, därefter SCB:s Företagsregister men namnet Från fastighetstaxeringsregistret hämtas fastighetstaxeringsvärden varje år.

Nyckeltal från Kristinehamn - Kristinehamns kommun

Fastighetstaxeringsstatistik har publicerats i serien Sveriges officiella statistik (SOS) sedan 1970.

Arealen improduktiv skogsmark enligt fastighetstaxeringsregistret bygger på taxerad areal skogsimpediment. Arealen skogsmark, improduktiv före 2010 baseras på uppgifter om det traditionella ägoslaget improduktiv skogsmark enligt Riksskogstaxeringen.