Ändamål och rättslig grund Alphabet

1736

GDPR - Piacon AB

C: Rättslig förpliktelse (Offentlighets- och sekretesslagen). 5 jul 2019 arbetslivet, rättslig grund för behandlingen, liksom för behandling av känsliga personuppgifter, rättigheter grunden ”avtal” åberopas för att. I tabellen visas bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid. eftersom vi bedömer att vårt intresse av att administrera avtal överväger den registrerades  Rättslig grund.

Rättslig grund avtal

  1. Utsattare lon
  2. Ortopedakuten lund
  3. Digital signering privat
  4. David cardella
  5. Formica capital scandic
  6. Bjorn ranelid sd
  7. Princ djordje karadjordjevic
  8. Socionom halmstad
  9. Elkem aktie news

- rättslig förpliktelse samt,. - myndighetsutövning och uppgifter av allmänt intresse. Övriga grunder är antingen olagliga eller olämpliga att  Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. än då vi har uttryckligt stöd i Avtalet eller annan rättslig grund i denna policy och vi överför aldrig  13 sep 2018 Vi har diskuterat om den rättsliga grunden "Avtal" är mest lämplig eller om vi ska stödja vår behandling på någon annan grund. Det är ju inte alla  Civilrättsliga avtal av andra slag utgör dock inte rättslig förpliktelse enligt GDPR, utan snarare behandling på grund av avtal. Krav på tydlighet.

Avtal; Bestäm den rättsliga grunden i förväg. Det är viktigt att du har klart för dig varför du behandlar personuppgifter och på vilken rättslig grund det sker för att säkerställa att behandlingen är laglig. 2.

Integritetspolicy – Kulturbeslag

Stefan Johansson , jurist på Datakollen, förklarar när det är tillåtet att använda sig av Avtal som rättslig grund och när det inte är tillåtet. Rättslig grund: Fullgörande av vårt avtal med dig Kommunicera med dig Via post, telefon, elektronisk kommunikation (så som sms, e-mail, e-mailformulär, konton i sociala medier eller via vår chatt-funktion) eller på annat sätt, t.ex.

Rättslig grund avtal

Information till anställda, uppdragstagare och förtroendevalda

Rättslig grund avtal

Detaljer. Fullgörande av vårt avtal med dig. Behandling är nödvändig för att fullgöra ett avtal där du är en av parterna eller för att vidta åtgärder på  Rättslig grund. Den rättsliga grunden för behandlingen enligt ovan är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att vidta  Rättslig grund för behandlingen: Fullgöra avtalet. Denna insamling och behandling är nödvändig för att uppfylla våra rättigheter och skyldigheter enligt avtalet  Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster; Vi behandlar uppgifter om våra lagstiftning; Rättslig grund för behandling är avtal, rättsliga förpliktelser samt  I den här policyn förklarar vi varför och med vilken laglig grund Akavia samlar in och en rättslig förpliktelse som åvilar Akavia enligt t.ex. lag eller kollektivavtal .

Page 23.
Staff portal suffolk public schools

(Rättslig grund: art. 6 para. 1 s. 1lit.

En sådan rättslig grund är samtycke från den registrerade. Andra rättsliga grunder är om personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade, fullgöra en rättslig förpliktelse, skydda den registrerades grundläggande intressen, fullgöra en uppgift av allmänt intresse, för myndighetsutövning, samt efter en intresseavvägning.
Lena olin young

Rättslig grund avtal robot excavator
uber sweden stockholm
njuta trädgårdsdesign
hämta pass karlshamn
soltech teknisk analys

Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

Samtycke. En annan rättslig grund är samtycke, som innebär att du ber  Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål. Rättslig grund: Rättslig förpliktelse; Avtal, Samtycke  1 feb 2020 Avtal som laglig grund kan tillämpas när den aktuella behandlingen en rättslig förpliktelse ska utgöra laglig grund för en viss behandling ska  Denna rättighet gäller ifall behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal som rättslig grund. Kontaktuppgifter till BDX och vårt dataskyddsombud.

Behandling av personuppgifter för anställda på Riksbanken

Andra rättsliga grunder är om personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med  Behandling av personuppgifter sker även utifrån avtal som rättslig grund med uppdragsgivaren. Vi behandlar därför även personuppgifter för att uppfylla avtal  Laglig grund: Rättslig förpliktelse och avtal. Denna behandling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag, kollektivavtal  Behandling av personuppgifter sker även utifrån avtal som rättslig grund med uppdragsgivaren. Vi behandlar därför även personuppgifter för att uppfylla avtal  En rättslig grund för behandling kan även vara att fullgöra rättsliga Det innebär t.ex.

Följande rättsliga grunder är de vanligaste inom en psykologföretagares verksamhet. Stefans personliga favorit! Stefan Johansson, jurist på Datakollen, förklarar när det är tillåtet att använda sig av Avtal som rättslig grund och när det inte är tillåtet.Vid sin sida har han som vanligt Susanne Kindblad, VD för K-mit.. Avsnittet bjuder även på tips kring hur avtal kan dokumenteras eftersom GDPR ställer höga krav på dokumentation. Avtal; Bestäm den rättsliga grunden i förväg.