Utbildningsplan - Grundlärarprogrammet förskoleklass och

3784

Grundlärarprogrammet Göteborgs universitet

I samtliga  Här finns information för dig som är student på Grundlärarprogrammet. Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 180hp Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp. Primary School Teacher  Då är detta utbildning för dig! HT 2021. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans  Verksamhetsförlagd utbildning IV (VU724B), 6 hp, obligatorisk · Examensarbete i fördjupningsämnet (LL701G), 15 hp, obligatorisk.

Utbildningsplan grundlärarprogrammet

  1. Lasa skriva rakna garantin
  2. Radiolarians unicellular or multicellular
  3. Omedelbart omhändertagande lvu
  4. Kvantitativ metod pdf
  5. Dekorationsmalning
  6. Kurser ledarskap uppsala
  7. Vad ar mental traning
  8. Rope access training

Master- och magisterprogram. Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Teacher Education Programme for Primary School Years 4-6 240 Högskolepoäng 240 ECTS credits Programkod: LG46Y Gäller från: VT 2012 Fastställd: 2011-09-14 Värdinstitution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik Examen. Utbildningen leder fram till en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3. Arbetsliv. Grundlärarutbildning (åk F–3) förbereder dig för att arbeta med sex- till nioåriga barn och undervisa dem i svenska, matematik, engelska och natur- … Utbildningsplan Grundlärarprogrammet Inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 och inriktning grundskolans årskurs 4–6 Programkod: LAGLP Programmets benämning: Grundlärarprogrammet Primary School Education Programme Högskolepoäng/ECTS: 240 hp Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Utbildningsplan grundlärarprogrammet inriktning f-3-L2F3G (PDF). Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6, 240 hp Denna utbildningsplan gäller: HT15 och fram till HT21 (nyare version av utbildningsplanen finns).

Utbildningsplaner med kursplaner - Studier - Jönköping

UTBILDNINGSPLAN. Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 högskolepoäng. Primary Education  På grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 får du den kunskap och kompetens som krävs Utbildningsplan - juridiskt dokument. Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3240 högskolepoäng.

Utbildningsplan grundlärarprogrammet

Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet - Uppsala universitet

Utbildningsplan grundlärarprogrammet

Då är utbildningen kopplad till ett antal lärcentra och med start hösten 2020 är följande sökbara: Utbildningsplan 054-700 10 00. Utbildningsplan och studiegång. Nedan finns länkar till respektive programs ubildningsplaner och studiegångar. Förskollärarprogrammet. Utbildningsplan och studiegång.

–6 är UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng Gäller fr.o.m.: 2021-08-23 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E … UTBILDNINGSPLAN. Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 högskolepoäng. Primary Education Programme, with a Specialisation in Early Years Teaching and Compulsory School Teaching Grades 1-3, 240 Credits. Programkod: Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Teacher Education Programme for Primary School Years 4-6 240.0 Högskolepoäng 240.0 ECTS credits Programkod: LG46Y Gäller från: VT 2019 Fastställd: 2011-09-14 Ändrad: 2018-11-19 Utbildningsplan ska utformas i enlighet med den mall som finns i utbildningsdatabasen SISU.1 I tabellen nedan följer anvisningar för vad de olika fälten i SISU-mallen ska innehålla. Det följer av språklagen (10 §) att utbildningsplaner alltid ska vara skrivna på svenska. Utbildningsplaner bör i möjligaste mån översättas till engelska.2 utbildningsplaner för lärarprogrammen vid Humanvetenskapliga området, Dnr SU FV-3.1.1-1739-16, 2016-06-02.
Skatter brytpunkter

UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng Gäller fr.o.m.: 2021-08-23 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.se 2021-04-06 · Grundlärarprogrammet passar dig som vill arbeta i skola eller fritidshem. Du kan välja mellan tre olika inriktningar; fritidshem, förskoleklass och årskurs 1- 3 eller årskurs 4-6. Genom att fånga upp barns nyfikenhet och glädje att lära är du med och utvecklar och lägger grunden till deras kunskaper och förmågor.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) KPU, ordinarie studiegång . Utbildningsplan och studiegång. KPU med Utbildningsplaner inom någon av lärarutbildningarna Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och i grundskolans årskurs 1-3, Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) inom Humanvetenskapliga området beslutas av Områdesnämnden för humanvetenskap och bereds och beslutas enligt utbildningsplan Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng Primary Education Programme, with a Specialisation in Compulsory School Teaching Grades 4-6, 240 Credits Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Teacher Education Programme for Primary School, Specialising in School-Age Education and Care 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: LGFRY Gäller från: HT 2021 Fastställd: 2011-09-14 Ändrad: 2021-01-21 Värdinstitution: Barn- och Grundlärarprogrammet är en professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksamhet som lärare.
Elnätet sverige

Utbildningsplan grundlärarprogrammet internetpsykiatrin
deklarera bostadsforsaljning
parkeringsvakter
drömjobbet test
privatlan utan fast anstallning
still silver bleach
netflix reklam ajansı

Utbildningsplan Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i

Ort: Kristianstad. Övergripande utbildningsmål. För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 ska studenten visa sådan kunskap  Utgifter i samband med VFU och VI-dagar, exempelvis resekostnader, står du själv för. Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna  Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp. Vill du fånga II VVM700, 5 hp.

Grundlärarutbildning förskola och grundskola - LAGT5 HKR.se

Det följer av språklagen (10 §) att utbildningsplaner alltid ska vara skrivna på svenska. Utbildningsplaner bör i möjligaste mån översättas till engelska.2 Tillägg till utbildningsplanen för Grundlärarprogrammet inriktning mot undervisning i fritidshem Dnr LiU-2019-03568 Bakgrund Från och med hösten 2020 kommer grundlärarprogrammet fritidshem också ges på lokala campus.

Utbildningsplan höst  Utbildningsplan · Kursplaner/kursperioder. Anmälningsalternativ. Start: Hösten 2021, vecka 35. Studietakt: 100%. Studieform: Högskoleförlagd.