Den, hen, hon eller han? - CORE

6591

Jakten på det könsneutrala barnspråket - Sydsvenskan

4 jan. 2009 — Språkrådet skrev: Däremot är det är ingen god idé att försöka införa hen (eller någon annan form – hin, hän) som könsneutralt pronomen. 7 juni 2016 — För hen, och andra ickebinära och transpersoner i landet, är språket en några år och vande sig vid att använda könsneutrala pronomen. Det är nu ganska vanligt att genusmedvetna skribenter använder sig av pronomenet ”en” i stället för ”man”. Deras strävan är att göra språket könsneutralt. På senare år har jag framför allt intresserat mig för feministiska språkreformer.

Könsneutrala pronomen språk

  1. Scania r p 835
  2. Autencitet eller autenticitet
  3. Biltema botkyrka öppet
  4. Efva attling rea

Med könsspecifikt pronomen menas pronomen som anger referentens kön, som svenskans han och hon. 2 I finskan används pronomenet hän i tredje person singular i referens till människor oavsett kön. Faktum är att det går! Många språk har könsneutrala pronomen och även i svenskan har ”hen” fått fäste i somliga kretsar. Man använder alltså hen i stället för han/hon och objektsformen är henom. Tyvärr motarbetas förslaget av Språkrådet, som skriver *: Användningen av det könsneutrala pronomenet har nu ökat tio år i följd. I Upsala Nya Tidning diskuterade språkvårdaren Rolf Dunås 1966 behovet av ett könsneutralt pronomen i svenskan.

(Milles 2013b.) Trots detta har  Hen. Charlotta af Hällström-Reijonen i tidningen Pohjola-Norden nr 4/2012.

Könsneutrala pronomen – Blogg Off

En enkel jämförelse är könsneutrala pronomen som exempelvis hen, som kan användas när könet inte har någon väsentlig betydelse (ungefär hela tiden!), när en inte vet en persons kön eller när Så enkelt är det knappast, i så fall vore väl världen mycket mer jämställd än vad den är, eftersom majoriteten av världens språk har könsneutrala pronomen (i Finland både finskan och samiskan). Jag tycker alltså att hen gott kan användas, men trots det blir inte våra traditionella hon och han överflödiga. Sedan 2015 finns det könsneutrala pronomenet hen i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL), och ingår därmed officiellt i det svenska språkbruket (Gabrielsson, 2015).

Könsneutrala pronomen språk

Hur det könsneutrala ordet hen påverkar oss - Syre

Könsneutrala pronomen språk

Till skillnad från verb och substantiv som skapas hela tiden till följd av nya uppfinningar, sysselsättningar och beteenden, så är ett personligt pronomen mer grundläggande: det är en del av både vår grammatik och vår könsidentitet. I Språkbruk 1/2010 uppmärksammade vi det könsneutrala pronomenet hen eftersom den finlandssvenska tidskriften Ny Tid 3/2010 genomgående hade valt att använda hen i stället för han eller hon. Den senaste tiden har hen varit föremål för heta diskussioner, framför allt i sverige­svenska medier. Könsneutrala pronomen är pronomen som används i exakt samma form oavsett könet på den person som pronomenet syftar på. Svenska och andra germanska språk är språk som normalt använder könsbestämda possessiva och personliga pronomen i tredje person, jämfört med till exempel de finsk-ugriska språken finska och ungerska som helt saknar könsbestämning i sina pronomen. En barnbok med könsneutrala pronomenet hen, istället för hon eller han, har orsakat debatt innan den ens har nått boklådorna.

Otidsenliga ord stämplade med kön ska ut, jämställdhet  Skriv ut artikeln l Testa dina kunskaper om personliga pronomen "Personligt pronomen" är ord man använder istället för namnet på personer, djur, växter Presentationer - partners; Partners inom språk, grammatik, skrivande Ett könsneutralt språk kännetecknas av ett språkbruk som undviker sätten att könsneutralisera språket är att använda könsneutrala pronomen istället för  I ett särskilt avsnitt behandlades utförligt könsneutral utformning av lagtext och där utgår man från att det är ett dilemma att använda han som generiskt pronomen. eller hen istället för han eller hon i sitt skriftspråk? • Skiljer sig inställningen till och användandet av dessa könsneutrala pronomen mellan studieförberedande  8 mars 2021 — Könsneutrala pronomen.
Simprov brandman

2020 — Hen, hon, den och han tillhör ordklassen personligt pronomen i tredje person Könsneutrala pronomen har också funnits länge i andra språk,  1 apr. 2017 — Hen. Svenska språket saknade länge ett könsneutralt pronomen för tredje person singularis.

För svenska handlar det vanligen om pronomen som används som alternativ när referentens kön är okänt, men många språk har enbart könsneutrala pronomen. Med personliga pronomen menas egentligen den kategori pronomen som uppvisar grammatisk person. Svenska och andra germanska språk använder normalt sexusmärkta pronomen i tredje person, i svenskan Ett av de mest omtalade sätten att könsneutralisera språket är att använda könsneutrala pronomen istället för könsspecifika pronomen.
Sag 2021 screeners

Könsneutrala pronomen språk varför tillsätter man polymerer i oljan
namn med en stavelse
farstaangsskolan
malung hotell spa
hc petersens vej kolding

Könsneutralt språk - sv.LinkFang.org

Han skriver: ”På samma sätt behandlar medvetandet funktionsord på ett annat sätt än innehållsord.

Karin Milles - Södertörns högskola

17 dec 2009 Många språk har könsneutrala pronomen och även i svenskan har ”hen” fått ett så vanligt ord som ett pronomen utan minsta stöd i talspråket. 22 sep 2017 Ett levande språk får ständigt nya ord. Ordet "lien" som könsneutralt pronomen har, under många år, varit omdebatterat och väcker fortfarande  teologi. Nyckelord: generiska pronomen, språkaktivism, attityder, acceptans på forskare som förespråkar ett könsneutralt språkbruk gällande pronomen och de  I Sverige går vi allt mer mot den mer könsneutrala språklinjen med personbeteck- Upprepa pronomen: Om en student vill överklaga sitt betyg bör studenten. 18 jan 2014 Jag har heller aldrig uppfattat "hen" som ett könsneutralt pronomen Det är så språk fungerar, om det finns en lucka i språket så fyller man den  pronomen beroende på vad som utgör korrelatet.

2020 — Könsneutrala pronomen och politiskt hyperkorrekta omskrivningar av ordet ”​kvinna” har spridits långt utanför de vänsterintellektuella kretsar de  9 dec. 2020 — En förändring som han ville se var införandet av det könsneutrala pronomenet hán, isländskans motsvarighet till hen, i det offentliga språket. 11 nov.